Terapia umiejętności społecznych - w czym pomaga?

Trening umiejętności społecznych pozwala na zatrzymanie poczucia dyskomfortu u osób, które odczuwają lęk przed komunikacją z innymi. Ludzie zgłaszający się na terapię w ośrodku Salus Pro Domo często cierpią z powodu braku asertywności, obniżonej pewności siebie czy niemożności poradzenia sobie z codziennymi kłopotami generującymi stres. Właśnie w tych obszarach działają specjaliści z tej placówki. Ponadto terapeuci wspierają pacjentów w nauce swobodnego nawiązywania, a następnie podtrzymywania relacji, a także sprawnego wysyłania i odbierania komunikatów.

Trening kompetencji społecznych - dla kogo?

Terapia umiejętności społecznych dedykowana jest przede wszystkim osobom, u których problemy związane z komunikacją wynikają z zaburzeń na tle psychicznym. Specjaliści z Salus Pro Domo wspierają pacjentów o osobowości bierno-zależnej, unikającej czy lękliwej. W ośrodku ciepło zostaną również przyjęte osoby borykające się z zaburzeniami depresyjno-lękowymi czy te cierpiące z powodu lęków społecznych. Specjaliści ze szczególną uwagą podchodzą do każdego przypadku, dbając o kompleksowe podejście do leczenia.

Trening umiejętności społecznych - zalety

Mówi się, że człowiek to zwierzę stadne, a do przetrwania potrzebuje innych ludzi wokół siebie. Z tego względu utrata relacji czy trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich wiąże się z generowaniem kolejnych problemów. Natomiast trening kompetencji społecznych pozwala na przywrócenie umiejętności komunikacyjnych. Co więcej, osoba, która zaczyna czuć się swobodniej wśród ludzi, nabiera więcej pewności siebie, staje się asertywna, a także przestaje się izolować. Dzięki temu staje się aktywnym członkiem społeczeństwa, nie bojąc się nawiązywać relacji z innymi.